HÍREK

Érsekújvárott kezdtük vételkörzeteink nyári látogatását

Nagy örömünkre szolgál, hogy június 14. szerdai napon sor kerülhetett az első közös hallgatói találkozásra vételkörzeteink egyik központi városában, Érsekújvárott. A helyi adó 2021. szeptember 18-tól sugároz napi 24 órában, buzdít Mária tiszteletére, az ÚrIsten dicsőítésére és emberi kapcsolatainkban a keresztény szeretettanítás megélésére.
A Szűzanya kegyelméből lehetőségünk nyílt ismét személyesen köszönteni egymást a Marianum épületében, ahol nemcsak hangok, hanem új emberi arcok megismerésével, szeretetteljes gesztusokkal, nyitott és őszinte szavakkal is gyarapodtunk kölcsönösen, mind a városbéli imacsoport és a helyi hallgatóság, mind a rádió munkatársainak közvetlen belső közössége. Hálásak vagyunk a régióból érkezőknek és az érsekújvári híveknek, akik az egyházközösség otthonába fogadtak és csatlakoztak az élőben is közvetített Rózsafüzér imádsághoz és szentmiseáldozathoz a Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplomban. Egyben ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szolgáló lelki atyáknak, Mons. Ďurčo Zoltán nyitrai helynök úrnak és Hegyi Péter atyának, valamint Nagy Gábor segédlelkésznek, akik a felvidéki Mária Rádió Mirjam hallgatói családjának érsekújvári testvéreiért munkálkodnak. Természetesen köszönjük mindannyiuknak az érdeklődést, a jelenlevők részvételét, valamint az imádságos, testvéri fogadtatást!
Az elhangzott visszajelzéseken és észrevételeken túl, gondolataikat a továbbiakban is kifejezhetik írásban, akár azon kedves hallgatók is, akikkel június 14-én nem találkozhattunk személyesen Érsekújvárban, de a hónap végéig szívesen ellátogatnak a plébánia épületébe a nyomtatott kérdőívünkért vagy az interneten keresztül töltik azt ki a mariaradio.sk
honlapunkon. Az online elérés pontos helyét a Hírek fejlécre kattintva találják a Hallgatói találkozó Érsekújvárott nevű cikk alatt. Véleményük és javaslataik mindig építő jelleggel segítik a rádió tökéletesedését és fejlődését, ezért tisztelettel köszönjük, hogy megosztják velünk.
Szűz Mária magyar nyelvű imarádiója Szlovákiában öt vételkörzetben hirdeti a Krisztusi evangéliumot, melyek közül a nyáron az először az érsekújvári antenna hallgatói köréhez utazhattunk. Bízunk benne, hogy ezek az alkalmak keresztény hitben való egységünk felvidéki fénysugarai, a világ előtt tanúság, a résztvevők és hallgatói család hétköznapjaiban
pedig Égi Édesanyánk közbenjárásával eleven emlékek maradnak, és időről időre felidézve a Lélek világossága sejlik majd fel bennük. Mária Rádió Királynője, könyörögj érettünk!

További hírek
Menü