HÍREK

Hallgatói találkozó Rozsnyón és Szepsiben

„Állíts magadnak útjelzőket, helyezz el útmutató oszlopokat! Jegyezd meg jól az ösvényt, az utat, amelyen elmentél egykor! És térj haza, Izráelnek szűzi, leánya, gyere haza saját városaidba!“ /Jer 31,21/
Ezen igerészlet jegyében folytatja tovább körútját a Szent Szűz rádiója a Felvidéken, hiszen meggyőződésünk, hogy a közös élmények, a személyes találkozással erősödő felebaráti kapcsolatok, az Úr társaságában együtt töltött idő, a hallgatói család köréből felszálló dicséret és hála, vagy a Lélek vezette szabad beszélgetések mind elengedhetetlen részei annak a kapocsnak, mely hallgatót, önkéntest és munkatársat Mária nevében egybefűz, 11 éve a kezdetektől napjainkig.
Rozsnyó és Szepsi azon szlovákiai városok közé tartoznak, ahol a legkorábban vált hallhatóvá rádióadásunk, bár a legtávolabb helyezkednek el nyugat-szlovákiai székhelyünktől a Csallóköz kapujában, Észak-Komáromban. 11 éve hallható az evangéliumi üzenet imarádiónkon keresztül az FM hullámhosszon a telkibányai adó regionális szinten megszabott idősávjában, valamint az FM hullámhosszon a rozsnyói első saját tulajdonú antennánkon, azóta már napi 24 órás sugárzásban. Ezen kegyelmek számos önkéntes áldozatos igyekezetéből és imájából jöhettek létre, melyekért szüntelenül hálásak vagyunk!
Engedjék meg a kedves Olvasók, hogy ezúton értesítsük Önöket a Mária Rádió Mirjam újabb nyári kitelepüléseiről, melyek Közép-Szlovákiába vezetnek. A Szűzanya felvidéki rádiójának küldöttsége augusztus 17-én, csütörtökön Rozsnyóba érkezik, augusztus 18-án, pénteken pedig Szepsibe látogat. Így most két napon át nyílik alkalom a személyes viszontlátásra, az idő közben változó hallgatói család tagjaival történő új találkozásra és ismerkedésre.
Szeretettel hívjuk tehát a környékbeli érdeklődőket és szorgos önkénteseinket, valamint az Imádkozó iskolák nevű imafolyam keretében is megszólított fiatalokat és nevelőiket 15 órakor egy közös Rózsafüzér imádságra, melyet élőben közvetítünk majd augusztus 17-én, csütörtökön Rozsnyóról. A délután folyamán 16 órától nyitjuk meg a helyi önkéntes találkozónkat, majd 18 órakor együtt ünnepelhetünk a szentmiseáldozatban, melyhez lélekben kapcsolódhatnak azok a hallgatók is, akik személyes jelenlétükkel nem tehetik meg. A következő napon, augusztus 18-án, pénteken Szepsiben gyűlünk össze a telkibányai
vételkörzetünk regionális adásának hallgatóival és önkéntes segítőivel. 10 órától várunk minden kedves érdeklődőt, 12 óra 15 perckor pedig együtt imádkozzuk majd, ugyancsak élő közvetítésben a Szentolvasót, melyhez csatlakoznak a rádió Imádkozó iskolák nevű imafolyamának helyi fiataljai.
Tisztelettel és felebaráti örömmel hívjuk Önöket, hogy csatlakozzanak a Közép-Szlovákiában működő két adónk, augusztus 17-én Rozsnyó és augusztus 18-án Szepsi térségében megvalósuló nyári találkozásainkhoz, ill. kövessék az élőben elhangzó helyi imádságokat, melyek Égi Édesanyánk közbenjárásával egységbe fogják felvidéki keresztény közösségünket, éltetik hallgatói családunk szeretetlángját!

További hírek
Menü